Szakmai program

A Csiperke Családi Bölcsőde 

Programunk célja, hogy a gyermekek érdeklődésére választ találjunk közösen, fedezzük fel együtt a Mi Világunkat. Pedagógusaink szándékosan kezdeményeznek olyan projekteket, amelyek során a gyermekek különböző játékos módon fedezik fel az alapismereteket, elemi ismereteket és emellett a pedagógus biztositja a gyermeknek, hogy öröme legyen a mindennapjaiban.

Gyermekeinket úgy neveljük, hogy legyenek magabiztosak, sikeresek és élethosszig tudjanak tanulni.

Programunkban szerepel az anyanyelvi nevelés: 

Mivel az egészséges gyerekek beszédmegindulása is erősen késhet, elhúzódhat, szükséges lehet a beszédszervek fejlesztése, ügyesitése. A beszéd, amely kizárólag az ember sajátja, nem veleszületett készség. Kialakulása hosszú, bonyolult folyamat. A környezet, a család, a bölcsöde, óvoda, nevelő hatása állandó segitsége szükséges a problémamentes beszéd kialakitásához. A következő gyakorlatokat épitjük be projektjeinkbe.

Programunkban szerepel a esztétikai nevelés: szintén beépitjük a projektjeinkbe. 

Az óvodás gyermek - a felnőtt mintáján keresztül - észreveszi és rácsodálkozik a szépre. Gyönyörködteti egy szép virág, egy vers, egy kellemes dal. Az óvodapedagógusnak óriási felelőssége van abban, hogy a gyermek fogékony legyen az élet igazi értékei iránt. 

 

Programunkban szerepel a érzelmi nevelés: szintén beépitjük a projektjeinbe.

A gyerekek  életében fontos szerepet tölt be az érzelem. Minden tettük érzelmi életükön keresztül befolyásolható, közelithető meg. Ha a gyermek érzelmileg nem nyilik meg a felnőtt felé, akkor  a nevelő nehezen tud rá hatni. Szükségszerű, hogy a felnőttek megismerjék a gyermek érzelmi életét és ezen keresztül hassan rá, őszintén, szeretetteljes közelségbe kerüljenek hozzá. A gyermek érzelmei labilisak, valamint polarizáltak. A labilitás azt jelenti, hogy az egyik pillanatban boldog és kiegyensúlyozott, a másik pillanatban teljes elkeseredettségbe tud süllyedni. Polarizált, hiszen egyik rendkivül gyorsan tud váltani a túláradó jókedvből a sirós szomorúságba. A felnőttnek ezt empátiával kell kezelnie, ez egy un. első serdülőkor. A gyermek gondjait próbáljuk meg közösen megoldani, akár az óvodapedagógussal, adjunk neki feladatot, az alkotás öröme mindig jó ötlet lehet vagy egy olyan hamarosan együtt eltölthető délután, amelyben a szülővel több időt tölthet vagy akár egy közös játék a pajtásokkal. Ebben az életkorban kezdenek kialakulni a erkölcsi-szociális érzelmek: mint a segitőkészség, együttérzés, örömszerzés, sajnálkozás, kitartás, problémamegoldás,harag, szomorúság, lemondás, szégyen, irigység, de a féltékenység is. A gyermek érzelmi életét szerepjátékkal, bábozással, dramatizálással is fejleszthetjük. 5-6 éves korra megjelenik a feladattudat, kitartóbb és a szabálytudat is megjelenik.

Programunkban szerepel a matematikai tapasztalat gyűjtés: szintén beépitjük a projektjeinkbe.

Óvodapedagógusunk a gyermekek matematikai tapasztalat szerzését a játékban bújtatja vagy akár a mindennapos tevékenységbe. Ugyanakkor nem kötelezően, a nevelővel együtt is játszik, olyan eszközökökkel, amelyek maga számára is játékeszközök. Például az épitőkockák, amelyekkel felfedezheti, hogy a méretek mit jelentene, a formák, számolás, stb.

 

Programunkban szerepel a Testi-lelki-szociális nevelés: szintén beépitjük a projektjeinkbe.


Projektjeink: "A mi világunk"

Ezekben a témákban napokig elmélyülünk és csapatmunkát végzünk. Szemléltető eszközökkel, ha kell személyes meggyőződéssel ellátogatunk például egy közeli kecskefarmra, ahol nagyon sok házi állattal találkoznak a gyermekek. Megfigyelnek, érzelmeket tapasztalnak az állatok között. Másnap hozzá kapcsolódva megformázzuk gyurmával az állatokat, közben megszámoljuk az állatok lábát: kétlábú és négylábú, majd állatos meséket hallgatunk vagy akár állathang felismeréssel egymásnak vidám perceket okoznak a gyermekek. Folytatva a hetet eljátszuk a Répa mesét sikbábbal vagy a gyermekek a szereplők. A sorrendiség, emlékezés fejlesztést és számos más ismerettel játékosan megtanulják a gyermekek a környezetüket. Még egy példa: ünnepekre készülünk, egy-egy sütés során számos matematikai tapasztalatot szereznek a gyermekek rejtett módon, amely számokra mégsem kényszer, hanem öröm. Projektjeink:

 

 

 

"Félig sem olyan fontos az, amit tanitunk, gyermekeinknek, mint az , hogyan tanitjuk. Amit az iskolában megtanulunk, annak nagy részét elfeljtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer tehetségeseinkre gyakorol az megmarad" (Eötvös József)

Legfrissebb híreink

Összes hír megtekintése ▶